ناب موزیک

13 نوامبر 2017 ... به گزارش افکارنیوز، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر میگوید که «اتخاذ هر گونه رفتار تنشآمیز بین عربستان و ایران احتمالا به ایجاد ...
13 نوامبر 2017 ... وزیر خارجه قطر با اشاره به اینکه ایران همسایه کشورهای حاشیه خلیجفارس است، تأکید کرد که ما منافع مشترکی با ایران داریم.
13 نوامبر 2017 ... وزیر خارجه قطر با اشاره به اینکه ایران همسایه کشورهای حاشیه ... قطر: ایران همسایه ماست/ تنش بین ایران و عربستان به بحران جدید در منطقه میانجامد.
13 نوامبر 2017 ... به گزارش بولتن نیوز، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر میگوید که «اتخاذ هر گونه رفتار تنشآمیز بین عربستان و ایران احتمالا به ایجاد ...
12 نوامبر 2017 ... ساعت24-وزیر خارجه قطر با اشاره به اینکه ايران همسایه کشورهای حاشیه خلیجفارس است، تأکید کرد که ما منافع مشترکی با ايران داریم. «محمد بن ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: ناب موزیک

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن