۷۵ سانتی مترچند میلی متر است

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۴:۵۵
۷۵ سانتی مترچند میلی متر است
دسی‌متر (به انگلیسی:Decimetre مخفف dm) یک واحد اندازه‌گیری طول است که برابر با ۰٫۱ (یک دهم متر) و ۱۰ برابر سانتی‌متر می‌باشد. ... بعنوان مثال:۶۱٫۳ خوانده می‌شود شصت و یک متر و سی دسیمتر مربع، یا ۸۶٫۹۹ خوانده می‌شود هشتاد و شش متر و نود و نه دسیمتر مربع. ... برای تبدیل میلی‌متر به دسی‌متر عدد مربوط را ÷ ۱۰۰ می‌کنیم.
یک متر مربع مساحتی معادل مربعی با طول ضلع یک متر است و نماد آن m۲است (با کد ۳۳A۱ در یونی‌کد). که از واحدهای فرعی اس‌آی محسوب می‌شود. ... پیشوندهای اس‌آی[ویرایش]. متر مربع را می‌توان با تمامی پیشوندهای اس‌آی که برای متر به کار می‌روند، به کار برد. ... ۱۰۶, کیلومتر مربع, km۲, ۱۰–۶, میلی‌متر مربع, mm۲. ۱۰۱۲, بگامترمربع, Mm۲ ...
هر اینچ چند سانتیمتر است یارد (به انگلیسی: yard) مخفف: yd، واحد اندازه‌گیری طول برابر ۹۱۴٫۴ میلی‌متر یا ۳ فوت است؛ و هر فوت برابر با ۱۲ اینچ می‌باشد. هر اینچ برابر با ۲۵٫۴ میلی‌متر است.هر اینچ چند سانتیمتر است. هر اینچ = ۲٫۵۴ سانتی متر. هر فوت = ۳۰٫۴۸ سانتی متر. هر یارد = ۰٫۹۱۴۴ متر. هر مایل برابر ۱٫۶ کیلومتر است آیا شما می ...
واحدهای اندازه گیری طول ، سانتیمتر کیلومتر اینچ متر فوت مایل گز فرسخ یارد تبدیل واحد طول ، اینچ چند سانت.
1)دوپنجم از 4 /3 متر چند سانتی متر است؟ 1)74/2 2)272 3)36/1 4)136. ٢)اگر 180 .... میلی متر است. 2 : 1برابر است با..............(پاسخ آن را بدست بیآورید). 3/4متر ................ میلی متر است. سوالات تشریحی. 1)نمرات هاي یک دانش آموز به شکل زیر بیان شده است.معدل اورا حساب کنید. ...... چند متر پیموده است؟ 1)۷۵/۳۶ 2)۱۵۰/۷۲ 3)۱/۵۷۰۲ 4)۱۵/۷۲.
هر ذرع معادل ۱۰۴ سانتی متر و هر فرسنگ برابر ۶۰۰ ذرع است. مجم. آقد شخصی به طول ۱۸۲ سانتی متر چند ذرع است؟ ۱- در فصلهای بعد خواهیم دید که فشار و توان را با یک نماد نشان .... یکنواخت روی سطح زمین بکشیم، مرتبهٔ بزرگی ضخامت این لایه را برحساب میلی متر تخمین بزنید. (شاعاع کرهٔ زمین به طور. متوسط ۶۴۰۰kIn است.) مرتبه بزرگی ...
سانتی‌متر یا سانتیمتر (به فرانسوی: Centimètre) که به‌صورت کوتاه cm نوشته می‌شود، یک یکای طول است که برابر با ۰٫۰۱ متر یا حدوداً ۰٫۳۹۳۷ اینچ است. هر سانتی‌متر برابر است با ۱۰ میلی‌متر. منابع[ویرایش]. Wikipedia contributors, 'Centimetre,' Wikipedia, The Free Encyclopedia, ...

خوش آمدید

بستن