ناب موزیک

دو گوني کرتوپ در يک روز آشغال

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۴:۳۵
دو گوني کرتوپ در يک روز آشغال
دو گوني کرتوپ در يک روز آشغال,ناب موزیک.
یکی از سنگرهای دشمن برای تسلّط بر کشور ما، عبارت بود از تزریق بیاعتقادی به خود، ... آن روز در دوران پهلوی، یکی از ارکان ..... دو گونی کرتوپ در یک روز آشغال.
یک روز میتواند به معنای واقعی آشغال باشد.از لحظه ای که بلند میشوی تا لحظه ای که مجددا به رختخواب میروی.همه اش آشغال و دقیقا لفظ و لغت آشغال دستاویزیست برای ...
یک خروس ، یک مرغ ، دو جوجه ... ++ دو روز پیش رفتم دیدن مادر جانم میگه دعا میکنم تا 6 ماه دیگه عروس شی بعد باید برا من ی انگ ..... دو گونی کرتوپ در یک روز آشغال.
دچار مشقت میشوید و با دبه سراغ آب در پارکینگ میروید آن هم در سرمای منفی پنج درجه(اغراق به جهت درک مسئله جایز است) که مدفوع دو گونی کرتوپ در یک روز آشغال.

خوش آمدید

بستن