ناب موزیک

دو گوني کرتوپ در يک روز آشغال,ناب موزیک.
یکی از سنگرهای دشمن برای تسلّط بر کشور ما، عبارت بود از تزریق بیاعتقادی به خود، ... آن روز در دوران پهلوی، یکی از ارکان ..... دو گونی کرتوپ در یک روز آشغال.
یک روز میتواند به معنای واقعی آشغال باشد.از لحظه ای که بلند میشوی تا لحظه ای که مجددا به رختخواب میروی.همه اش آشغال و دقیقا لفظ و لغت آشغال دستاویزیست برای ...
یک خروس ، یک مرغ ، دو جوجه ... ++ دو روز پیش رفتم دیدن مادر جانم میگه دعا میکنم تا 6 ماه دیگه عروس شی بعد باید برا من ی انگ ..... دو گونی کرتوپ در یک روز آشغال.
دچار مشقت میشوید و با دبه سراغ آب در پارکینگ میروید آن هم در سرمای منفی پنج درجه(اغراق به جهت درک مسئله جایز است) که مدفوع دو گونی کرتوپ در یک روز آشغال.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

برای مشاهده از سایر منابع اینجا کلیک کنید

منبع: ناب موزیک

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com